70,000,000,000 تومان

1)متراژ باغ : ۱۶ هکتار
باکاربری زارعی
۲)متراژ 2700 در بافت مسکونی قرار گرفته
۳)دارای یک امارت ۱۲۰ متری قابل سکونت
۴)دارای یک حلقه چاه ۲۴ ساعته مستقل و دارای شناسنامه
فروش بهصورت کلی یا قسمتی از آن
سند آماده انتقال

بررسی اجمالی

امکانات:

  • چاه آب شناسه دار

موقعیت

جاده ابهر زنجان روستای پیر صقا,زنجان,زنجان
//