معاون امور اشتغال و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی گفت:  سال گذشته 125واحد مسکونی مددجویی احداث و خریداری شده است.

سیامک نبی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی گفت: سال گذشته 104 واحد مسکونی مددجویی احداث و 21 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی آذربایجان غربی خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه 700 نفر متقاضی مسکن مددجویی در آذربایجان غربی وجود دارد افزود: در سال جاری به 28 واحد مسکونی مددجویی از سوی سازمان بهزیستی استان کمک بلا عوض مسکن پرداخت شده است.

نبی زاده با بیان اینکه تاکنون ساخت 121 واحد مسکونی مددجویی اتمام یافته است افزود: 32 واحد مسکونی نیز در دست احداث است که امید است به زودی تحویل مددجویان شود.

وی با بیان اینکه یکی از منابع تامین اعتبارات ساخت و احداث مسکن مددجویی استفاده از مشارکت های مردمی است افزود: سال گذشته 3 میلیارد و 990 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان بهزیستی و 234میلیون ریال از سوی مشارکت های مردمی تامین شده است.

معاون امور اشتغال و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری یک میلیارد و 390 میلیون ریال از اعتبارات سازمان بهزیستی و 120 میلیون ریال از محل مشارکت های مردمی برای احداث و خریداری مسکن مددجویی اختصاص یافته است.