نیم طبقه ها فضاهایی در ساختمان ها هستند که به کمک راه پله به طبقات دیگر متصل شده، اما مساحت سطح پوششی کف آنها از همین مساحت در طبقات دیگر ساختمان کمتر می باشد.

اگر در چنین فضایی در سطح زیرین نیم طبقه حضور داشته باشید و با نگاهی کلی به فضای داخلی بنگرید. مرز ایجاد شده توسط اختلاف ارتفاع دو سقف موجود را احساس می کنید. بدون اینکه حتی دیوار و یا پارتیشنی در فضا وجود داشته باشد. این تفکیک فضایی باعث خواهد شد تا بتوانید در فضایی واحد دو کاربری مجرا تعریف کنید. به عنوان مثال در محیط خانه: جدا کردن فضای غذا خوری و نشیمن و یا تقسیم فضا به نشیمن و پذیرایی! 

این در حالی است که معمولا فضاهای تعریف شده در نیم طبقه ها را به بخش های خصوصی خانه، مانند اتاق خواب ها اختصاص می دهند... و اما اگر بر روی سطح نیم طبقه ایستاده باشید احساسی متفاوت خواهید داشت. دیدی مسط و واضح بر طبقه پایین!

وجود اختلاف سطح ها در فضای داخلی باعث ایجاد حس پویای و تنوع در محیط می شود. 

یکی از مزایای استفاده از نیم طبقه ها، ارتفاع زیاد سقف اصلی می باشد. فضاهایی با این خصوصیت، باعث می شوند تا بنای کلی ساختمان بزرگتر و با شکوه تر به نظر برسد. گاهی نیز معمار پروژه ترجیح می دهد که در هنگام استفاده از نیم طبقه، فضای زیر آن را به وسیله دیواری از دیگر بخش های خانه جدا کند. اجرای چنین دیواری تاثیری در کوچکتر جلوه کردن فضا نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

منبع:چیدانه