وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از تحويل بيش از ٤٦ هزار واحد مسكونى به افراد تحت پوشش سازمان بهزيستى در سال ٩٤ خبر داد.

به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان‌شرقى ، على ربيعى در گفت‌وگو با خبرنگاران ، تامين مسكن و اشتغال جامعه هدف سازمان بهزيستى را از مهم ترين اهداف دولت برشمرد و گفت: استراتژى سازمان، تامين مسكن به خانواده‌هاى داراى دو معلول به بالا است.

وى عنوان كرد: در سال ٩٥، ٤٦ هزار واحد مسكونى به جامعه هدف را تحويل داديم و در سال‌جارى نيز، تحويل بيش از ٥٥ هزار واحد را در اولويت قرار داده‌ايم.

به گفته وى، ١٠٠٠ كودك تحت پوشش بهزيستى در آذربايجان‌شرقى وجود دارد كه بايد جامعه در قبال اين كودكان مظلوم و بى‌سرپرست احساس وظيفه کند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنين تصريح كرد: در سال گذشته براى ٤٥ هزار و ٨٥٢ نفر از افراد تحت پوشش خود، شغل ايجاد كرديم و در هدف‌گذارى امسال، قصد افزايش ايجاد شغل را در برنامه داريم.