پس از زلزله مخرب کرمانشاه  عده ای از ئانشگاهیان ار تهران و شهرستان ها برای ساخت سرپناه موقت به یاری عزیزان زلزله زده کرمانشاه شتافتند. در زیر خلاصه ای از مراحلل ساخت این سرپناه ها آوورده شده است.

 

ساخت کومه :

روستائیانی که می خواهند با مشارکت و حضور فعال خود کپرهای خود را مقاوم و پایدار سازند.

در مرحله اول نی در اختیارشان قرار داده می شود تا کپر اولیه خود را برپاسازند.

 

معیارهای ارزیابی، شامل موارد فنی و مدیریتی

۱.ایمنی لرزه ای ‌‌

۲.گرم ماندن سازه و امکان زمستان گذرانی در آن.

۳.تحمل بارندگی و بار برف.

۴.حداکثر بهره برداری از مصالح بومی و در دسترس. 

۵. حداقل هزینه

۶.مقاومت در آتش سوزی

۷.امکان مشارکت حداکثری افراد بومی

 

مراحل ساخت سرپناه موقت کومه :

 

گام اول:  پیاده سازی نقشه کار

گام دوم: ایجاد یک پی یا سطحی مستحکم برای انتقال بار

به علت سبکی سازه این نوع کَپَر ها،روستاییان بدون اجرای پی،  سازه نی ای خود را طبق نقشه در ذهن داشته روی زمین اجرا می کنند.

گام سوم: برافراشتن نی ها و محکم کردن پای آنها که هم با گیردادن در بین ملات و سنگ و هم با فرو کردنشان در زمین می توان این کار را انجام داد.

گام چهارم : رسیدن به قوس های اصلی مد نظر بوسیله خم کردن نی های برافراشته و بستن آنها به هم. سپس یکپارچه کردن قوس ها با هم بوسیله بافتن نی های فرعی افقی

گام پنجم(شروع پایدار سازی):  چیدن یک کرسی ۴۰الی ۵۰ سانتی با سنگ های موحود در محل در دور کار ،جهت عدم نفوذ آب و حشرات به داخل.

گام ششم: گرفتن یک لایه چند سانتی گچ زنده بدور نی ها با فواصل ۶۰-۷۰ cmاز هم

این قوس ها کاملا مستحکم شده و نی و گچ مشابه میلگرد و بتون عمل میکنند طوری که هر قوس می تواند وزن زیادی تحمل کند

گام هفتم: اندود داخلی و پوشیده شدن نی ها با یک لایه گچ و خاک جهت حفاظت در مقابل حریق. برای پیوستگی اندود از رابیتس یا توری یا بافتن پیوسته تره نی ها در زیر کار میتوان بهره برد.

گام هشتم : پوشش بیرونی و عایق بندی کار با تکنیک های مختلف مانند کاهگل کردن، استفاده از امولسیون قیری بر روی لایه ای از گچ و خاک یا سیمان و ......