(صنایع قصرآجر، تولید، فروش آجرنسوز،آجرشیل) مجموعه قصرآجر با در نظر گرفتن تمام جوانب در زمینه فروش آجرنما، آجرنسوز ....و رساندن این محصولات به دست مشتریان ، ازنظر کیفیت و تنوع اعاد و رنگ آجرنما و تولید با استفاده از خاک مرغوب و عوامل موثر که در ترکیب مواد اولیه این محصول و ایجاد کوره مناسب و آزمایشاتی دقیق در زمینه پُخت استاندارد و بسته بندی منظم را در نظر گرفته میشود که آجرنمایی که به مشتریان تحویل داده میشود، بالاترین کیفیت راداشته باشد

مهمترین موضوعی که مجموعه قصرآجر برای فروش محصولات خود در نظر گرفته است , تحویل یک محصول بدون عیب و ایراد به مشتری خود تحویل دهد.

 

آدرس سایت:  www.ghasreajor.com

تلفن های شرکت:  09112783250 - 03432433090 - 03442426060 - 09135486516

اینستاگرام: