راهنمای طراحی آسانسور و پله برقی

  با توجه به افزایش ارتفاع ساختمان ها در عصر مدرن می توان دید که طراحی آسانسور ها و پله برقی در قلب این ساختمان ها دارای اهمیت بالایی هستند. شاید بتوان گفت که تا جایی که ما می دانیم زندگی بدون آسانسور و پله برقی در ساختمان ها غیر ممکن است. ...

آخرین مطالب

راهنمای طراحی آسانسور و پله برقی
کاربرد های دسترسی طناب در ساختمان
 انتخاب مناسب دوش و وان حمام