انواع سایبان و کاربرد آن | شرکت سایه سازان کوروش

شرایط آب و هوایی در محیط های مختلف نیاز به ساخت سایبان را برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب و ایجاد سایه و همچنین برای ممانعت از بارش باران و برف بر فضای مورد نظر را موجب می شود . این فضا و نوع کاربرد سایبان می تواند بسیار متنوع باشد ...

آخرین مطالب

تولید کننده نرده استیل - شرکت آتروپات
كارخانه آجرنما امیری - تولید کننده آجر
گروه معماری اصفهان مهراز