آتشکده در روف‌گاردن تجملات یا نیاز؟

آتشکده‌ها از سال‌ها پیش مورد توجه افراد بسیاری در طراحی روف‌گاردن بوده است، حتی پیش از آن بسیاری از خانه‌های قدیمی آتشکده در حیاط خود داشتند و جزء طرح‌های ثابت خانه‌ها بوده است. پس از آنکه خانه‌ها رفته رفته کوچک‌تر شدند و اکثر افراد از داشتن حیاط شخصی محروم ...