بام سبز چیست؟ | انواع بام سبز | همه چیز درباره روف گاردن

بام سبز (روفگاردن) تعداد کمی از عناصر معماری به اندازه بام سبز مهم هستند. از ابتدایی ترین فرم های غارمانند و سقف های چمنی از سازه های قدیمی گرفته تا پارک بام های مدرن که اندازه بسیار بزرگ دارند، بام های سبز را در طول تاریخ معماری شکل داده اند. ...