فروش خانه کلنگی در نیاوران

 ۵۰۰ متری

۲ کله

بر و ابعاد گونیا

تک مالک

پهنه مسکونی

دید و ویو ابدی

 

اصلانی/۰۹۱۲۲۱۰۳۶۹۹

Overview

Location

تهران,تهران
//