خواندنی های بسپارمگ

گرین وال (دیوار سبز) چیست؟ انواع دیوار سبز

معماری دیوارسبز(گرین وال) دیوار سبز به دیوارهایی گفته می شود که به طور عمودی ساخته شده و در ساختار خود از سبزه ها استفاده می کنند. یک طرح از سبزه ها به طور خاص در تمام این دیوار ها دیده می شود. این معماری ها برای حیات بخشی دوباره به محیط ساختمان ها مورد توجه قرارگرفته اند و می توان ...


نمایش همه مطالب بسپارمگ


"بازار عمده فروشیویژه کارخانه ها و شرکتهای تولیدی - بازرگانی: بازاری برای خرید و فروش عمده کالای ساختمانی