نمایشگاه تاسیسات استان گیلان 1403 | نمایشگاه تخصصی سیستمهای گرمایشی – سرمایشی – رشت
ویژه

نمایشگاه تاسیسات در استان گیلان 1403

نمایشگاه تخصصی سیستمهای گرمایشی – سرمایشی در رشت

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی
زمان : 30 مرداد لغایت 2 شهریور مکان:رشت،محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان گیلان

 

آدرس دفتر: رشت  – میدان معلم- خیابان 8 دی- ساختمان ساشا – طبقه اول
Email: shandermanshomal88@yahoo.com

shandermanexpo.com :سایت وب
09120722197 – 01333511471

 


شرایط و مقررات نمایشگاه بین المللی گیلان


-1 درخواست فضای نمایشی و سایر خدمات بدون ارائه فرم درخواست و پرداخت هزینه های مربوطه معتبر نخواهد بود.
-2 تکمیل و ارسال فرم ثبت نام هیچ گونه تعهدی برای برگزار کننده جهت رزرو غرفه متقاضی ایجاد نمی کند در صورت عدم
تسویه حساب، غرفه رزرو شده به متقاضی دیگری واگذار خواهد شد.
-3 محل غرفه پیشنهادی هر یک از متقاضیان صرفاً با تأیید مدیریت نمایشگاهی مورد قبول می باشد.
-4 ساعت بازدید نمایشگاه 16 الی 22 می باشد.
-5 کلیه اجناس نمایشگاهی با برآورد کارشناسی توسط نمایشگاه در قبال خطرات آتش سوزی ، انفجار و … با هزینه نمایشگاه بیمه
می گردد.
-6 پس از انجام مراحل ثبت نام و واریز اجاره بهای غرفه ، وجه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
-7 نگهداری داخل غرفه ها در ساعات برگزاری نمایشگاه به عهده شرکت کننده محترم می باشد، در صورتی که به سالن آسیب
برسد مسئول جبران خسارت وارده می باشد.
-8 پخش هر گونه اصوات بلند و ناهنجار در غرفه ممنوع می باشد، و غرفه دار موظف به رعایت اصول نمایشگاهی در این مورد می
باشد.
-9 تأمین روشنایی نرمال بر عهده نمایشگاه می باشد. مازاد بر آن بر اساس ضوابط نمایشگاه محاسبه و دریافت می شود.
-10 غرفه دار می بایست کلیه شرایط اعالمی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی را رعایت نماید.
-11 چنانچه حداکثر ظرف 24 ساعت پس از خاتمه نمایشگاه غرفه توسط شرکت کننده تخلیه نشود، کاال توسط مجری نمایشگاه به
انبار منتقل و هزینه انبار داری بر اساس ضوابط دریافت می شود.
-12 عرضه هر گونه کاالی قاچاق در نمایشگاه ممنوع می باشد.
-13رعایت شئونات اسالمی از سوی غرفه دار و عوامل اجرایی اجباری می باشد.

 


جهت طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی خود، به لینک مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

بررسی اجمالی