بازسازی خانه های قدیمی 1

درباره بازسازی خانه های قدیمی و کلنگی شهر تهران

بازسازی خانه های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و گلنگی تهران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تاثیر زیادی در بازسازی بافت های فرسوده و زیباسازی ساختار شهری داشته باشد. اما این نوع از بازسازی در مناطق مختلف تهران، ممکن است از نظر مراحل، شرایط و حتی هزینه تا حدودی متفاوت باشد. چرا که بازسازی خانه های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در برخی مناطق تهران مانند مناطق سه گانه عیان نشین (1،2و3) احتمال دارد برای حفظ ساختار قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساختمان و بیشتر با هدف مرمت و ترمیم صورت بگیرد. برای همین وقتی صحبت از بازسازی خانه و ویلاهای قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، توجه به منطقه و بافت شهری آن بسیار مهم است. اما در کل کسب اطلاعات بیشتر مربوط به صفر تا صد بازسازی ساختمان های قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تاثیر زیادی در محاسبه هزینه آن، و حتی تصمیم گیری بهتر در مورد بازسازی و یا نوسازی آن داشته باشد.

مراحل بازسازی خانه های قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کلنگی تهران

بازسازی ساختمان های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و کلنگی ممکن است شامل مراحل بیشتر و جزئی تری نسبت به بازسازی سایر ساختمان ها باشد. چرا که در هنگام ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده در خانه های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ممکن است مجبور به تعویض سیستم های لوله کشی، برق کشی، کف ساختمان و حتی کل سیستم گرمایشی و سرمایشی شوید. از طرفی هم، کل این مراحل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در میزان هزینه بازسازی و حتی مدت زمان آن تاثیر بگذارند. پس برای مدیریت بهتر هزینه بازسازی خانه کلنگی و در نظر گرفتن مدت زمان لازم برای کل پروژه، باید کلیه مراحل کار را بشناسید.

مراحل بازسازی خانه های کلنگی

مهمترین فاکتور در هر مرحله

انتخاب میزان و نوع بازسازی

خانه کلنگی شما تا چه حدی نیاز به بازسازی دارد. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید کل ساختمان را بازسازی کنید یا قسمتی از آن را؟

مشاوره با متخصصین در این زمینه و انتخاب پیمانکار یا تیم بازسازی

انتخاب یک پیمانکار یا تیم بازسازی حرفه ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در کاهش هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی تاثیر زیادی داشته باشد.

برآورد هزینه های ضروری و غیرضروری

محاسبه دقیق هزینه بازسازی خانه قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و حتی در نظرگرفتن مبلغی به عنوان هزینه احتمالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در تسریع قرایند بازسازی موثر باشد.

طراحی و بررسی ایده ها و سلیقه ها

مطمئنا طراحی و ایده‌های بازسازی ساختمان، چه قدیمی، کلنگی و جدید باید براساس سلیقه، نیاز و اهداف صاحبخانه باشد.

اخذ مجوز

هر گونه بازسازی نیاز به اخذ برخی از مجوزها دارد. این مرحله در بازسازی خانه و ویلاهای قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برنامه ریزی دقیق با جزئیات بیشتر

یک برنامه دقیق برای بازسازی بافت‌های فرسوده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نتیجه مثبت تر و موثرتری را به همراه داشته باشد.

تخریب

آخرین مرحله برای شروع بازسازی خانه های قدیمی، تخریب بافت‌های فرسوده و تصمیم گیری برای مراحل ترمیم یا نوسازی آنها است.

شروع عمليات بازسازي

شروع عملیات بازسازی در ویلاها و خانه های قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ممکن است به زمان و موقعیت مناسبی نیاز داشته باشد. اما در هر شرایط عملیات بازسازی منزل باید زیر نظر یک پیمانکار یا تیم حرفه ای انجام شود. چرا که عملیات بازسازی به همین سادگی که فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید نیست و نخواهد بود.

بررسی کیفیت و استانداردهای ساختمان

بعد از بازسازی ساختمان باید، کلیه مراحل صورت گرفته را از نظر رعایت استانداردها و کنترل کیفیت مورد بررسی قرار بگیرند.

تأييديه نهايي

در صورتی که هیچ مغایرت و مشکلی در مراحل بازسازی وجود نداشته باشد، پیمانکار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با تایید نهایی بازسازی، ساختمان را به صاحب خانه تحویل دهد.

تحويل ساختمان بازسازي شده به منظور سكونت

اگر کلیه مراحل بازسازی به بهترین نحو ممکن و بدون هیچ عیب و نقصی انجام شده باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید در این مرحله ساختمان بازسازی شده خود را برای سکونت تحویل بگیرید.

بازسازی یا نوسازی خانه های قدیمی، کدام باصرفه ترند؟

بازسازی یا نوسازی خانه های قدیمی، کدام باصرفه ترند؟

هنگام تصنیم گیری برای شروع پروژه ساخت و ساز خانه‌های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ممکن است با این مشکل روبرو شوید که بازسازی خانه‌های کلنگی باصرفه تر و اصولی تر است یا نوساخت و تخریب کلی آنها؟ این در حالی است که بازسازی کلی یک ساختمان قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و حتی فرسوده ممکن است هزینه ای تقریبا برابر با نوسازی آن داشته باشد. از طرفی هم بازسازی برخی از قسمت‌های بافت فرسوده احتمال دارد اصلا امکان پذیر نباشد. اما در برخی موارد شاید صاحب خانه تمایل داشته باشد بافت قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساختمان را حفظ کند.

با همه این شرایط در هنگام تصمیم گیری برای بازسازی و نوسازی ساختمان بهتر است به هزینه آن و در نهایت اهداف تخریب و ساخت مجدد آن فکر کنید. اگر قرار است هزینه بازسازی تقریبا با نوسازی ساختمان یکسان و حتی بیشتر باشد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید روی گزینه نوسازی ساختمان خود سرمایه گذاری کنید. اما اگر نه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید فقط قسمت های جزئی و خاصی از خانه قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانند آشپزخانه یا سرویس بهداشتی را تخریب کنید و مجددا بسازید، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید نوسازی خانه خود را به صورت مرحله به مرحله پیش ببرید.

با این حال، بهتر است تصمیم گیری موثر و منطقی تر با یک تیم بازسازی حرفه ای مشورت کنید. چون اعضاء یک تیم مهندسی، مهارت‌های لازم در زمینه های مختلف ساختمان سازی را دارند. آنها با بررسی وضعیت ساختمان شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند کلیه پیشنهادها و راهکارهای لازم برای بازسازی و حتی نوسازی بافت و خانه‌های فرسوده را به شما ارائه دهند. پس اگر به دنبال بررسی بیشتر شرایط، مراحل و حتی هزینه بازسازی خانه و ویلاهای قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هستید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از طریق یک مشاوره آنلاین و رایگان با گروه مهندسی بازسازی گرین ایر اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

باید و نباید های مجوز در بازسازی خانه های قدیمی

باید و نباید های مجوز در بازسازی خانه های قدیمی

 گرفتن مجوزهای لازم برای بازسازی و تخریب بافت‌های فرسوده یکی از مهمترین مراحلی است که باید با دقت زیادی انجام شود. چون هر گونه کوتاهی و نادیده گرفتن مجوزهای لازم برای بازسازی خانه های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ممکن است با حکم تخریب ساختمان روبرو شود. پس بهتر است، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد باید و نباید مجوزهای ساخت خانه های فرسوده با یک پیمانکار حرفه ای مشورت کنید. مهمترین موارد و مراحل از بازسازی ساختمان که نیاز به مجوز دارند، در برابر مواردی که بدون مجوز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید آنها را انجام دهید، عبارتند از:

نیاز به دریافت مجوز

عدم نیاز به دریافت مجوز

 • حذف پاركينگ با هدف محوطه‌سازي
 • نصب هرگونه حوض، استخر يا محوطه‌سازي در ساختمان‌هاي مسكوني قدیمی
 • تغيير مكان راه‌پله در آپارتمان‌ها قدیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يا خانه‌هاي چند طبقه
 • هر گونه تغيير در سیستم لوله‌كشي گاز، نصب شوفاژ و لوله‌كشي آب به صورتي كه نياز به تغيير جابجايي موتورخانه باشد.
 • حذف دیوار با هدف برداشتن و یا تخریب پارکینگ ساختمان
 • حذف ديوارهاي داخلي و باربر که برداشتن آنها با خطر ریزش ساختمان همراه باشد.
 • هر گونه تغییر در نمای ساختمان
 • رفع اشكالات بهداشتي و نصب سرويس بهداشتي
 • نصب و تعویض کفپوش، موزائيك، كاشي و سراميك
 • تعمير يا تعويض شيرواني يا سقف از جمله قيرگوني، ايزوگام، آسفالت
 • عمليات حفر چاه و تخليه فاضلاب
 • تعويض درب و پنجره به طوري كه تغيير اساسي در كاربري ساختمان ايجاد نكند.
 • نقاشي، كاغذ ديواري، سفيدكاري، گچ‌بري، كناف‌كاري و …

هزینه بازسازی خانه ها و ویلاهای قدیمی

هزینه بازسازی خانه ها و ویلاهای قدیمی

هیچ مبلغ مشخص و از قبل تعیین شده ای برای هزینه بازسازی خانه های قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و بافت های فرسوده وجود ندارد. چرا که عوامل زیادی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در میزان هزینه بازسازی تاثیر داشته باشند که مهمترین آنها عبارتند از:

 • نوع مصالح و متریال های مورد استفاده
 • مراحل کلی بازسازی و جزئی یا کلی بودن آن
 • نوع طراحی ساده و یا سفارشی برای طراحی دکوراسیون و نمای خارجی و داخلی ساختمان
 • در نظرگرفتن بازسازی های خاص در مناطقی از تهران مانند طراحی روف گاردن و یا لنداسکیپ
 • انتخاب فصل مناسب برای بازسازی و درنظ گرفتن شرایط آب و هوایی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر مدت زمان بازسازی تاثیر داشته باشد
 • انتخاب پیمانکار و یا تیم بازسازی و میزان مهارت و تجربه های آنها برای جذب نیروی کار
 • وضعیت ساختمان و نوع مجوز هایی که باید برای تخریب و بازسازی ساختمان دریافت شود

پس تعیین هزینه بازسازی نیاز به بررسی‌ها و تجربه های زیادی دارد و برای آن باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید. برای همین بعید به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که خود شما به تنهایی بتوانید این هزینه ها را برآورد بزنید. اینجاست که توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود از یک فرد یا گروه مهندسی خبره در کار ساخت و ساز و به خصوص بازسازی بافت های فرسوده مشورت بگیرید.

از طرفی هم توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، مبلغی را به عنوان هزینه احتمالی برای موارد و شرایط غیرمنتظره در ساخت و ساز درنظر بگیرید. چون هرگونه کمبود هزینه در حین مراحل ساختمانی ممکن است منجر به طولانی شدن فرایند ساخت و ساز و حتی تعطیلی پروژه ساختمانی شود. در هر دو شرایط احتمال اینکه شما در کار بازسازی ساختمان خود با مشکل و چالش های مالی بیشتری روبرو شوید وجود دارد.

برنامه ریزی دقیق و مشورت کامل در مورد کلیه مراحل تعمیر و ساخت مجدد ساختمان های فرسوده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مزایای زیادی از هر لحاظ مالی، ساختمانی و مدت زمان پروژه داشته باشد. در نهایت همه این موارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند تاثیر زیادی در آسایش، آرامش و امنیت ساختمان و زندگی شما داشته باشند. پس عقل سلیم حکم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند قبل از شروع فرایند بازسازی منزل قدیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خود، با یک مشاوره خیال خودتان را بابت هم سرمایه گذاری در ساخت و ساز و هم تضمین آرامش و آسایش خود و اعضاء خانواده تان راحت کنید.


پایان مطلب


 

 

 

نوشته های مرتبط

ارسال یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

//